Home

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความเป็นไปสูงว่าอาจจะลุกลามไปถึงระลอกที่ 4 ขณะที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละกว่า 5,000 ราย และอัตราการเสียชีวิตสูงถึงวันละ 50 กว่าคน เตียงและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ขั้นวิกฤต เหล่า “แพทย์แผนไทย” ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานจึงผนึกกำลังกันเพื่อช่วยเหลือและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่อาการยังไม่รุนแรง

ในส่วนของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำ “โครงการหมอไทยใจดีสู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลและรักษาผู้ป่วย รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19

“ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยประชาชนจึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลโดยใช้ 3 แนวทางป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู ด้วยสมุนไพรและตำรับยาไทยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมกับชี้แนะว่าประเทศจีนคือตัวอย่างของประเทศที่ใช้สมุนไพรและตำรับยาจีนควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันสู้กับโควิด-19 จนประสบความสำเร็จ

ซึ่งสมุนไพรและตำรับยาไทยใช้มาหลายร้อยปี ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยประชาชนคนไทยมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ การเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการแพทย์แผนไทยจะช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และควรทำพร้อมกันทั่วประเทศ”